Arbejdstid skal fremadrettet være kortere

Behandl os ordentligt siger:

Der kan ikke være tvivl om arbejdstiden skal nedsættes fremadrettet, det er bare spørgsmålet ”hvordan” der skal man så inddrage medarbejderne, det kan starte med at man vender og debattere nedsat arbejdstid i virksomhedens samarbejdsudvalg

Så har man fået det på banen og virksomheden kan vende det med deres aktionærer, værkfører, formænd og andre leder

Medarbejderne kan også vende og debattere det på fyraftensmøder, så de også får det på bordet så det fremadrettet kan komme med i lønforhandlinger og samarbejdsmøder

Godt at få det gjort synligt og taget fat på emnet så man kan tage næste step

Der er uanede former nedsat arbejdstid kan gribes an på og skrues sammen på, så det passer netop til jeres virksomhed og den produktion I fremstiller eller hvis det er en offentligt arbejdsplads kan det meget nemt være en helt anden måde det skal skrues sammen på, det vil også have stor betydning om det er unge eller ældre medarbejder som der er flest af i virksomheden, det kan endda være man kan til gode se begge aldersgrupper, det er jo et spørgsmål om at virksomhed og medarbejder er fleksible

Så få alle de ting på plads inden man holder et møde. Herefter inviteres en forfatter og/eller foredragsholder som har erfaring inden for nedsat arbejdstid for at høre noget som giver både medarbejdere og virksomheden en viden at bygge videre på. Det skal planlægges grundigt for ikke det kan give bagslag for både virksomhed og medarbejder. Det er især at stor vigtighed for medarbejderne, så de ikke skal høre virksomheden sige ”ja det er jo det vi har sagt den slags er vores virksomhed ikke til” det vil værre rigtigt trist den skulle lægges i graven så tidligt i et forløb bare fordi man ikke har gjort et godt grundarbejde.

Behandl os ordentligt ønsker god vind med arbejdet med nedsat arbejdstid og kan Behandl os ordentligt være behjælpelig med noget så er vi klar til at hjælpe

– Kan det virkelig passe?

(Per Tornvig er administrerende direktør ved Peoplez og har altså sagt ja til at være med i forsøget på at effektivisere og mindske arbejdsugen.

– Tanken er jo forjættende, hvis det virkelig kan lade sig gøre. Men vi arbejder jo – synes jeg – effektivt i forvejen, så kan det virkelig passe? siger han.

Noget af det, Pernille Garde Abildgaard gerne vil hjælpe virksomheden med, er at få luget ud i antallet af forstyrrelser. Det er Henrik Christensen, som er online marketing konsulent, helt med på.

– Når man sidder med en opgave, er det dejligt at kunne fordybe sig i stedet for at blive forstyrret hele tiden, for så tager det lidt længere tid, fortæller han.

Han er ligesom chefen dog skeptisk i forhold til, om Pernille Garde Abildgaards metoder kan give en ekstra fridag).(Kilde. tvmidtvest.dk)

Læs mere på tvmidtvest.dk