Ankestyrelsens principafgørelse 33-18 fra november 2018

Denne afgørelse slår fast vedr. hvornår man kan modtage fuld kontanthjælp, integrationsydelse eller uddannelseshjælp.

For at modtage hjælp skal borgeren kunne dokumenterer at have haft mindst 225 itmers ordinært og ustøttet arbejde inden for de seneste 12 kalendermåneder. Det vil sige at en kommune skal se løbende 12 kalendermåneder tilbage for at se om man har opfldt kravet ang. 225 timers reglen.

Grunde til forlængelse af perioden
En sygdomsperiode kan være en grund til forlængelse af bortfaldsdatoen.

Bortfaldsdato
Nedsættelse eller bortfald vil altid ske til den 1. i en måned. Hvis en borger har haft flere forlængelsesperioder, så skal peroderne lægges sammen og udregnes i dage.
Forlængelsen af de 12 måneder skal være med det samlede antal dage for alle forlængelsesperioderne. Bortfaldsdatoen vil dog ikke blive ændret hvis forlængelsesperioderne ikke sammelagt er på mere end 1 måned.

Man skal være opmærksom på at er forlængelsesperioden 2 dage, så vil det kun være arbejdstimerne i de 2 dage, der tæller med selv om bortfaldsdatoen forlænges med en måned.

Et eksempel
En borger har bortfaldsdato 1. november
Kalendermånederne er 1. november til 31. oktober
Hvis du bliver syg i 14 dage, så udvides perioden ved at den går fra 1. november til 14. november.
Hvis du bliver syg yderligere en enkelt dag, så udvides bortfaldsdatoen med 1 dag til den 15. november.
Det vil sige at den 1. imåneden vil være den 1. december og dermed borfaldsdato, hvis man ikke har opfyldt kravet om de 225 timer

Det vil derfor sig at den 15. november er datoen for at have optjent til 225 timers reglen og hvis borgeren ikke har nået det, så kan ens ydelse bortfalde den 1. december ifølge dette eksempel

Ankestyrelsens principafgørelse 33-18