Ankestyrelsens principafgørelse 31-18 fra november 2018

I denne afgørelse slår det fast at en kommune skal tilbyde hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet jf. Serviceloven.

Kommunens prioritering jf. serviceloven
Første prioritet er at en borger med nedsat funktion kan komme til at klare sig selv ved at få hjælp eller støtte af kommunen.

Anden prioriteter hvis borgeren ikke kan komme til at klare sig selv med støtte og hjælp fra kommunen, så skal kommunen gøre så borgeren selv kan klare så mange opgaver som muligt med støtte og hjælp fra kommunen.

Hvilke opgaver kan der ydes hjælp og støtte til
Der er tale om praktiske daglige opgaver som det en rask person normalt udføre i eget hjem. Det kan være tøjvask, indkøb, rengøring og oprydning. Det kan også være større opgaver som oprydning, hovedrengøring af skabe, paneler, dørkamme, afkalkning af fliser og afrimning af fryse.

Man kan ikke få hjælp til disse opgaver
Da opgaver som reparationer, rengøring efter dyr eller anden oprydning som kan være farligt i form af sikkerheden eller skadeligt for den ansatte vil ikke kunne tilbydes.

Husdyr som er nødvendig pga. funktionsnedsaættelsen er en undtagelse og her skal kommunen yde hjælp eller støtte.

Kommunens kvalitetsstandard
Hver kommune har lavet en kvalitetsstandard, men en sådan kan ikke udelukke muligheden for at bevilge hovedrengøring eller større oprydning.

Kommunens forpligtigelse
Kommunens skal foretage en konkret vurdering af borgerens behov for at se om det er tale om en nødvendig opgave som der er en del af at have et hjem.

Ankestyrelsens principafgørelse 31-18