Ankestyrelsen erfaring med hjemmetræning

(Hjemmetræningsordningen giver forældre mulighed for at træne deres barn i hjemmet, hvis barnet har en væsentlig og varig nedsat funktionsevne. Ordningen startede som en forsøgsordning i 2002 og blev i 2008 gjort permanent. Den 1. juli 2016 blev reglerne om hjemmetræning revideret, blandt andet for at gøre dem mere klare og for at fremhæve forældres muligheder for at hjemmetræne deres barn.

Ordningen fremgår nu af § 32 a iserviceloven).

Ikke alle forældre bliver informeret og vejledt om ordningen

(De fleste kommuner oplyser i spørgeskemaet, at de ikke fortæller om ordningen på deres hjemmeside – de informerer udvalgte forældre eller de forældre, som selv henvender sig om ordningen. I interviewene beskriver nogle forældre, at de har savnet viden, velvilje og vejledning hos kommunen i forbindelse med deres ansøgning, mens andre forældre og nogle kommuner har gode erfaringer med rådgivning i den administrative proces og brugen af ansøgningsskemaer).(Kilde. Ankestyrelsen)

 Behandl os ordentligt siger

Det er en god ting at forældrene kan få lov at hjemme træne deres barn hjemme hvis barnet har nedsat funktionsevner

Det er da bare trist at høre ikke alle forældre bliver orienteret om den lov, kæmpe oplysningspligt svigt fra de kommuner der ikke oplyser forældre som har brug for og ønsker hjemmetræning

Loven blev lavet som en forsøgsordning tilbage i 2002 altså hele 17 år og er nu en fast implementeret lov. Dog åbenbart ikke uden problemer for kommunerne trods de mange år som loven har været gældende. Man kan jo undre sig at kommunerne ikke søger hjælp hos ministeriet for at få klar besked om de problemstillinger de har vedr. denne lov

Vi kan hver især kun gætte på hvorfor der skal gå over 17 år uden klare regler på området, så alle kommuner benytter hjemmetræning mere. Det bør være op til ministeriet på området at få taget hånd om dette efter denne rapport fra Ankestyrelsen

Ordningen er udbredt

(Mange kommuner har i årenes løb brugt hjemmetræningsordningen – 79 ud af 94 kommuner oplyser, at de har godkendt hjemmetræningsforløb. Siden revideringen af lovgivningen i juli 2016 til august 2018 er 149 familier blevet godkendt til at hjemmetræne.

De fleste kommuner oplever i dag, at de relevante medarbejdere er opmærksomme på muligheden for at hjemmetræne, og at de også er kvalificerede til at vejlede om ordningen). (Kilde. Ankestyrelsen)

Læs mere på ast.dk