Ankestyrelse ændrer praksis i sager om hjemløse

Behandl Os Ordentligt siger

Glæder os at høre ombudsmanden tager bladet fra munden og siger nogle ting

Det er jo rent forskrækkelig at dette her handler om udsatte og svage eksistenser og så tager man jernhandsken på når det handler om den behandling de skal have og får

Vi har set en tildens de seneste år at hjemløsheden er støt stigende ikke kun blandt mænd men også blandt helt unge og kvinderne, det kan have mange årsager til hvorfor personer bliver hjemløse

Vi skal også huske at når folk bliver hjemløse er de lidt uden for det man kalder normalt lov og regel samfundet, mange har ikke bankkonti, dankort eller andre ting af den slags

Så er det vigtigt at vores samfund ikke viser en afstumpet hed og manglende evner til at klare den måde de lever på, her må kommunerne viser de evner og forstår at lytte og accepter de hjemløse som de nu engang er, lever og agerer på i samfundet

Ombudsmanden har talt

(På baggrund af et par konkrete klagesager gik ombudsmanden ind i sagen. Han erklærer nu, at kommunernes og Ankestyrelsens praksis på området ikke er i overensstemmelse med lovens intentioner.

Det får Ankestyrelsen til at rette ind og love, at der fremover skal lægges en større vægt på en samlet vurdering af den enkelte sag, hvor der ses på, om der er en reel grund til at tro, at den konkrete borger har været udrejst af landet de sidste 10 år). (Kilde. arbejderen.dk)

50 SAGER SKAL GENOPTAGES

(Styrelsen vil nu genoptage 50 klagesager, hvor borgere har fået afslag på kontanthjælp, fordi de ikke har kunne dokumentere ophold i Danmark i den krævede periode.

Det glæder Christina Strauss, forkvinde for de hjemløses landsorganisation SAND.

– De her sager har været meget frustrerende. Man har jo ikke mulighed for at gemme kvitteringer ti år tilbage i tiden, når man bor på gaden. Der har været en slags omvendt bevisførelse, hvor det har været borgerens ansvar at dokumentere, at vedkommende rent faktisk har opholdt sig i Danmark. Jeg er rigtig, rigtig glad for, at Ankestyrelsen vil se på det her nu, siger Christina Strauss.

– Vi har længe følt, at vi har løbet panden mod en mur. Det er dyrt at leve på gaden og svært at klare sig for den lave selvforsørgelses- og hjemrejseydelse. Ingen kommer til at klare sig bedre af ikke at have penge. Det bliver meget svært at søge en bolig eller at spare op til noget som helst. For nogle bliver det et valg mellem mad eller medicin, tilføjer hun.

SAND har været inde over en række sager med hjemløse, der er blevet nægtet kontanthjælp, fordi de ikke har kunne dokumentere, at de opfylder opholdskravet.

Det gælder for eksempel en mand fra Odder, der har været hjemløs i syv-otte år. Han sover tit ude i skoven og har ikke noget hævekort. Han har typisk fået overført penge til andres konti og har ikke kunne bevise, at han har opholdt sig i Danmark i det nødvendige antal år. Derfor er han blevet sat på den lave selvforsørgelses- og hjemrejseydelse.

– Vi har haft mange andre sager, især i København. Man kan godt føle, at kommunerne spekulerer i at give afslag, fordi de ved, at mange af de her mennesker ikke magter at køre en klagesag. På den måde gør man udsatte mennesker endnu mere udsatte, siger Christina Strauss.

SAND vil nu gøre den ændrede praksis kendt og prøve at få flere af dem, der er blevet nægtet kontanthjælp, til at klage). (Kilde. arbejderen.dk)

Læs mere på arbejderen.dk