Alt for få ved hvad ghettoplanen handler om

Behandl Os Ordentligt siger

For at undgå at komme på listen over ”hårde ghettoer” gik den boligsociale indsats i Bispeparken i København på jagt efter beboere med uddannelser, der ikke var registreret som folk med en længere varende uddannelse, men en kort eller slet ingen uddannelse.

Hallo hvad er det får en diktatorisk måde at styre boligblok områderne på. Man styrer dem ved at gøre dem bange for at komme på listen over ”hård ghetto”.

Synes det er frækt at systemet overlader beboerne i de enkelte boligblokke at ringe på folks dør og stille den slags spørgsmål vedr. personlige oplysninger som uddannelse og indtægt, troede der skulle være mangfoldighed i boligblok områderne

(Men det er faktisk, sat på spidsen og forsimplet, nogenlunde hvad adskillige beboere i Bispeparken i København Nordvest de seneste måneder har fået at vide.

Boligområdet har nemlig været med på de seneste tre udgaver af regeringens ”Ghettoliste”, og hvis det er med på listen fem år i træk, bliver det registeret som en såkaldt ”hård ghetto”. Kommer området med på den liste kan det komme til at betyde, at antallet af almene familieboliger i området skal nedbringes væsentligt). (Kilde. fagbladetboligen.dk)

Boligselskabet har taget flere initiativer for at undgå at komme på listen over hård ghetto. Ministeriet som laver kriterierne for disse ”ghettolister” gider åbenbart ikke engang undersøge om de menneskers personoplysninger også er rigtige eller er mangelfulde. På ministeriets liste havde de kun registreret, hvor mange med udenlands baggrund som var dømte, dem med en lav gennemsnitlig indkomst og dem med som kun har en grundskoleuddannelse. Underligt at et ministerium slet ikke registrerer de mennesker med en længerevarende uddannelse som er meget vigtig i denne sammenhæng hvad angår ”ghettoplanen”, men da så sandelig også når vi mangler mange folk på arbejdsmarkedet med en længerevarende uddannelse.

Hallo må man godt sortere borger på denne måde??? Man driver dem jo til mandtals tælling og aflægge rapport om alt, men kun det som kan bruges til egen vinding og som skaber et meget dårligt billede af mennesker som bor i boligblokkene.

Bliver tingene ved på denne måde så vil der snart blive skabt grobund for at mange boligområder bliver rige/velhaver ghetto områder, er det sundt for en kommune, nej

Manglede kun 17
(Bispeparken opfylder fire ud af de fem kriterier for at komme på ”Ghettolisten”. Det har ifølge ministeriets kriterier for mange beboere med udenlandsk baggrund, for mange dømte, for mange med en lav gennemsnitsindkomst og for mange, som kun har en grundskoleuddannelse. Da det gik op for fsb, at Bispeparken i 2020 vil blive en ”hård ghetto”, identificerede boligselskabet de kriterier, hvor området havde størst mulighed for at komme af listen.

Her var grundskolekriteriet en oplagt kandidat. Området lå nemlig kun omkring to procentpoint over den tilladte grænse på 60 procent, som kun har grundskoleuddannelse. Ud af de 1567 beboere i området drejede det sig derfor kun om 17 personer, som skulle have en højere uddannelse.

Fsb besluttede sig derfor for at undersøge, om alle områdets beboere nu også var registeret korrekt.

”Da vi hørte, at uddannelseskriteriet ikke gælder for selvrapporterede uddannelser, fik det os til at tænke over, om der ikke var nogen med høje uddannelser, der bare ikke var registeret i Danmark. Vi kunne jo se, at der var en høj andel af udenlandske beboere i området,” siger Mette Gram.’) (Kilde. fagbladetboligen.dk)

Læs mere på fagbladetboligen.dk