Almene boligbyggeri bliver nedslagtet i alle større byer

Behandl os ordentligt siger.

Hvordan er det kommet så langt at stat og kommuner vil tillade at almene boligbyggeri skal sælges til private investorer, som så derefter kan lave en social udrensning

Som da man luse kæmmede børn i skolen i gamle dage, skrækkelig det kan gå uden der er politikere der går imod og siger det er nok og det må stoppe. Man burde derimod at bygge flere almene boligbyggeri til dem der er social ramt og pensionisterne for at få så dynamisk en borgersammensætning også socialt

(Beboerne i 35 lejligheder i Schackenborgvænge og i 96 lejligheder i Nøjsomhed har fået henholdsvis tre og seks måneder til at pakke deres ting, rydde deres lejlighed og aflevere nøglerne til boligselskabet. Klip fra arbejderen)

Når de private ejere overtager boligerne, skal der fremvises ren straffeattest, er du kontanthjælpsmodtager, førtidspensionist eller pensionist kan du ikke blive boende, man skulle jo netop mene at det vil være en fordel at få de borger integreret blandt andre borger så de kan blive en del af samfundet nej ikke tale om de skal der imod skubbes ud af de større byer og de skal da i hvert fald ikke være i den indre by

Det som sker nu, er bare ghettodannelse på en anden måde de rige i deres ghettoer og de fattige og udsatte i deres ghettoer, det vil fremadrettet blive et mærkeligt land vi får med områder hvor der er fattige kommuner men mange pensionister og kontanthjælpsmodtager, lige som vi vil se kanon rige kommuner med mange områder hvor der kun er rige som bor. De rige er ved at save den gren over de selv sidder på, for kommer de ud for at blive arbejdsløse eller skulle de gå hen og blive syge som har en varighed over 3 måneder vil de risikere at få en opsigelse fra deres udlejer.

TRUER MED AT LUKKE FOR HJÆLP

(Boligselskabet truer beboerne med, at de står helt alene, hvis ikke de tager imod den nye bolig, de får tilbudt:

“Efter modtagelsen af opsigelsen vil du blive tildelt en bolig svarende til din nuværende bolig. Takker du/I nej til boligen, skal du/I selv sørge for at finde en ny permanent bolig inden ovennævnte dato”, skriver Slagelse almennyttige Boligselskab til beboerne på Schackenborgvænge.

– Nu slår ghettoloven for alvor igennem, og fattige, arbejdsløse og ikke-vestlige flygtninge og indvandrere bliver nu tvunget ud af deres boligområde, siger advokat Morten Tarp.

Han mødtes lørdag med beboerne i Slagelse, hvor han vil orienterede dem om deres rettigheder og deres muligheder for at gøre modstand.

– Beboerne har mulighed for at protestere over opsigelserne. Herefter skal boligselskabet forsøge at få rettens ord for, at opsigelserne er lovlige. Der er tale om principielle sager, der omhandler forbuddet mod diskrimination og forskelsbehandling. Derfor kan sagerne trække ud i årevis, fordi man kan forudse, at de vil blive prøvet både ved byret og landsret og eventuelt også Højesteret og Den Europæiske Menneskeretsdomstol. Beboerne har ret til at blive boende, så længe sagen verserer ved en domstol, forklarer Morten Tarp). (Kilde. arbejderen.dk)

Læs mere på arbejderen.dk