Alle taler om hjemløse/fattigdom men ingen gør noget

Behandl os ordentligt siger:

Vi kender jo alt for godt alle de tiltag der er blevet lavet igennem tiderne tag fx fattigdomsgrænsen der ikke blev brugt til andet end ”tal” på et stykke papir. Den blev vel lavet fordi formålet skulle være at afhjælpe fattigdom, men i stedet for blev det kun til tal på papir og en uenighed om hvad fattigdom er og hvornår man er fattig og dermed aflivede man fattigdomsgrænsen.

Der er gennem tiden lavet mange demonstrationer for fattigdom, samt hold mange foredrag om fattigdom/hjemløse men langt de fleste både demonstrationer, møder og foredrag har en partipolitisk baggrund, samt andre udgiver bøger om fattigdom/hjemløshed
Det har også denne bagtanke dem der gør det kan tjene penge på det, husk vi siger langt de fleste, så vi har ikke taget alle under en kam

Det sidste nye er så der bliver lavet en kommission, lige det vi manglede, så sker der ikke en pind de næst mange år

Hvorfor ser man ikke på hvilke problemer som er i samfundet som gør at det skaber fattigdom/hjemløshed og så er årsagen til der er fattige/hjemløse, nå nej for så bliver politikerne jo nødt til at reelt gøre noget ved problemerne

Først en kommission

(Det er ikke mindst de mange stramninger af blandt andet ydelser til kontanthjælpsmodtagere og udlændinge, som blev indført første gang i begyndelsen af 00’erne, der har øget antallet af økonomisk fattige i Danmark fra 18.650 personer i 2002 til 44.141 i 2015.

Den opadstigende kurve stagnerede lidt i den S-ledede regeringsperiode, hvor man afskaffede blandt andet starthjælpen, kontanthjælpsloftet og introduktionsydelsen. Men himmelflugten fortsatte, da VK-regeringen strammede grebet igen fra 2015 og frem. Det viser tal fra blandt andre Arbejdernes Erhvervsråd.

Derfor har regeringen heller ikke meldt ud, hvornår fattigdomsgrænsen bliver en realitet. Først skal en ydelseskommission nemlig i løbet af 12 måneder foreslå anbefalinger på området – herunder en erstatning for kontanthjælpsloftet.

I mellemtiden er der afsat 250-300 millioner kroner til et akut midlertidigt kontant børnetilskud målrettet børn fra 0-14 år i familier ramt af kontanthjælpsloftet eller integrationsydelsen. Og samtidig har regeringen annulleret en varslet reduktion af integrationsydelsen). (Kilde information.dk)

Læs mere på information.dk