Aktiv beskæftigelsesindsats bliver ændret noget efter 1 januar

Behandl os ordentligt siger:

Hvis du går hen og bliver arbejdsløs på den ene eller anden måde, så skal du huske at komme på fagforeningen, a-kassen og jobcentret og få at vide hvad det er du skal gøre for du kan betragtet som at stå til rådighed. Så du er sikker på du kan få din kontanthjælp, dagpenge eller sygedagpenge

Det er rigtigt meget VIGTIGT at man husker at få sine 2 CV udfyldt rigtigt samt gjort synligt

Hvis du bliver sendt ud i praktik, løntilskud, aktivering, nyttejob eller hvad ved vi…

Så når du stopper med praktik, løntilskud, aktivering, nyttejob eller andet, skal du huske at få tjekket dit CV om den er opdateret og synligt og alt er ok, hvis du ikke husker det, kan du blive trukket i din ydelse

Dit CV vil som regel ikke være synligt, hvis du er ude i forløb, så det er din pligt at hele tiden opdaterer dit CV og gøre det synligt for ellers kan du risikere at blive sanktioneret eller i været fald din ydelse stopper

Dit CV skal altid være søgbart og udfyldt så den gør indtryk på de arbejdsgivere der tjekker folks CV når de mangler arbejdskraft

Derfor tjek dit CV om det er søgbart flere gange på en uge

Oplysningsvideo om udfyldning af CV

Læs mere om CV

Oplysning fra Beskæftigelsesministeriet

(Lov om en forenklet beskæftigelsesindsats træder først i kraft 1. januar 2020

I dag bliver lovforslaget om en aktiv beskæftigelsesindsats fremsat. Loven træder dog senere i kraft end planlagt for at give kommuner og a-kasser bedre tid til at implementere de nye regler.

Der skal være færre regler og mindre bureaukrati forbundet med beskæftigelsesindsatsen til gavn for både ledige borgere, sagsbehandlerne i kommunerne og virksomhederne. Det fremgår af lovforslaget om en aktiv beskæftigelsesindsats, som fremsættes i dag, den 27. marts 2019. Den skal træde i kraft et halvt år senere end planlagt. Flytningen til 1. januar 2020 sker blandt andet for at imødekomme et ønske fra Kommunernes Landsforening (KL) om at have bedre tid til at implementere de nye regler). (Kilde beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen)