Aftale om et nyt midlertidigt børnetilskud

Der blev sat en forhandling i gang af den nye regering med sigende skulle de arbejde frem for at kunne afskaffe kontanthjælpsloftet.

Derfor skulle der efter sigende været lavet en aftale om at indføre et nyt midlertidig børnetilskud som starter op til januar med tilbagevirkende kraft fra 1. august i år.

Fakta vedr. det nye midlertidigt børnetilskud:

Børnetilskud er et skattefrit tilskud og det gælder for alle som er berørt af kontanthjælpsloftet eller integrationsydelsen

Det månedlige børnetilskud udgør 700 kr. pr. barn pr. måned for forældre på de laveste ydelser.

600 kr. pr. barn af enlige pr. måned.

550 kr. pr. barn pr. måned for de øvrige i målgruppen. Derudover får enlige forsørgere et supplerende tilskud på 650 kr. månedligt uafhængigt af antallet af børn.

Tilskuddet gives til børn i alderen 0-14 år.

Det vil fx betyde, at en enlig mor på kontanthjælp med to børn i alderen 0-14 år vil kunne få op til 1.850 kroner ekstra skattefrit om måneden.

(Tilskuddet udbetales til den som normalt for udbetalt børnepenge)

Reduktion af integrationsydelsen

Reduktion af integrationsydelsen for forsørgere vil blive annulleret pr. 1. januar 2020

Aftale om et nyt midlertidigt børnetilskud