• 2018 blev et meget travlt år, vi var i Vejle, holder vores månedlige møder i Odense. Vi har optaget en del videoer, vi har ændret vores nyhedsbrev, så Behandl os ordentligt kommenter på alle artikler, der er links der forbinder nyhedsbrevet som sendes ud pr. mail til alle medlemmerne og det digitale nyhedsbrev boo-nyhedsbrev.dk som er der man kan læse alle artiklerne både gamle som nye. Nye informationer som love og regler lægges stadig ind på www.behandlosprdentligt.dk løbende. 2018 var også året vi kom på Twitter og LinkedIn, det gør sådan at vi kan sprede oplysninger rundt Læs mere...
 • Ikke alle kan klare inklusionen i den danske kommunale skole. I Danmark havde man en masse fantastiske specialskoler til børn der er ramt af autisme/ADHD Man havde Læs mere...
 • Vi kan se der er en støt stigning af hjemløse i Danmark ”Ifølge hjemløsetællingen fra 2017 er antallet af unge hjemløse i Danmark steget med knap 1200 personer i de sidste otte år, hvilket er en fordobling. Der er Læs mere...
 • Det er jo totalt forrykt at lave lejlighederne støre så man ikke kan få så meget boligsikring, samtid med man hæver huslejen til ca. 20.000 kr. Det er måske bevist Læs mere...
 • Har du nogen sinde tænkt over hvem og især hvilken uddannelse eller hvilke opgaver borgerrådgiveren i din kommune varetager. Har du også sat spørgsmål ved om din kommunes borgerrådgiver er der for din skyld eller kommunen og dens ansatte. Det er i dag selv flere år Læs mere...
 • Ja det undre virkelig Behandl os ordentligt hvordan politikerne så hurtig og helt uden problemer får gennemført ghettoplanen. Tænk sig der er så mange usolidariske, asociale politiker som er blevet stemt i folketinget, Læs mere...
 • Man taler hele tid om miljø og co2 udslip, så det vil jo være helt oplagt at laver haver på taget af alle højhuse i storbyerne. Behandl os ordentligt synes det er Læs mere...
 • Psykiatrien sender deres patienter ud til udkantsområderne og regner med de lokale borgere tager hånd om dem, sådan kan det godt se ud til når man ved hvad der sker Der bliver sparet alle vegne i psykiatrien der er ikke Læs mere...
 • Sidst gik turen til Vejle og det var en dejlig dag med masser af spørgsmål fra de forbi passerende. Det var godt at ide der er brug for os også i Vejle. Hvis du har et ønske om at vi skal komme til din kommune, så sig til. Næste tur er under udarbejdelse, men vi høre gerne fra dig. Vi tænker det kunne være et sted på Fyn, så kender du et godt sted vi kan stå, så kom gerne med forslag. Da vi har brug for at komme rundt til mange steder, så håber vi der vil komme forslag om turen rundt i hele Læs mere...
 • Korte link Arbejdsgiver kan gå ret til de sygedagpenge lønmodtageren skulle have haft ret til at få udbetalt af kommunen. Se hvordan i principafgørelsen 53-18 Læs mere Læs mere...
 • Det kan betale sig at klage til Ligestillingsnævnet Behandl os ordentligt har denne gang valgt at bringe sager fra Ligestillingsnævnet, da vi kan se der er en stigning Læs mere...
 • Behandl os ordentligt er Folkets Organisation Vi startede i 2010 på et møde på VUC i Skive. I dag er vi landsdækkende, hjælper alle udenfor arbejdsmarkedet og folk fra lavlønsgruppen. Det er efterhånden svært at sige Læs mere...
 • Behandl os ordentligt har på vegne af Lissi som er bisidder for os været ude for at blevet verbalt af en jobkonsulent i Solrød kommune nærmest overfaldet med ord om at Læs mere...
 • Er du socialt udsat eller er du misbruger eller måske hjemløs, så kan du måske få gratis tandbehandling af Tandrødderne i Ballerup, Parkvej 6, 1. sal, 2750 Ballerup, Læs mere...

Arkiv