• MobilePay har gjort det meget letter for kommunen og følge med i hvad folk på offentligt ydelser fortager sig Kommunen kan følge med i hvor mange penge du modtager og hvor Læs mere...
 • Behandl os ordentligt og medicinsk cannabis? Behandl os ordentligt ved godt medicinsk cannabis ikke er lovligt og vi vil ikke gå ind for noget som er ulovligt Men lige Læs mere...
 • Lavere dagpenge for nyuddannede uden børn Fra 2. januar er der en lavere dagpengesatsen for nyuddannede, der ikke har forsørgelsespligt overfor et eller flere børn. For Læs mere...
 • Nu har Ankestyrelsen slået det fast at kommunen ikke kan afslå en tandlægebehandling med henvisning til vurderingen fra kommunens egen tandlægekonsulent Ankestyrelsens principafgørelse 106-15 om tandbehandling – nødvendig og Læs mere...
 • Husk det er tid at skifte læge hvis, din læge går ind for Funktionel lidelse, det kan få betydning for hvilken ydelse du kan modtage og skulle du kommer på arbejdsmarkedet igen, vil du ikke få erstatning ved en evt. arbejdsskade Protest: Læs mere...
 • Arbejdstiden nedsættelse, giver flere job I 1919 lød det 8 timers arbejde, 8 timers fritid og 8 timers hvile der skulle være mere frihed over eget liv I 1966 var arbejdstiden 45 timer, det har vi så fået os kæmpet frem til efter mange seje kampe, at arbejdstiden er forkortet til de nuværende Læs mere...

Psykiatrien

 • Vi har lavet denne folder, fordi at der er rigtig mange, der cutter sig i dag, og det er et stort problem for dem, der skader sig selv, at de fagpersoner, som skal tage sig af skaden, når den er sket, ikke forstår, hvad Læs mere...

2017 satser

Her kan du finde 2017 satserne for offentlige ydelser
Satserne opdateres løbende, gælder fra 2. januar 2017, medmindre andet er anført

2017 satser finder du her
 • Hvert tredje borger med hjerneskade får forkert sagsbehandling 35 pct. af borgere med kompleks erhvervet hjerneskade får ikke den rigtige sagsbehandling. Tallene er alarmerende og bør føre til politisk handling, mener Læs mere...
 • Myndigheder må ikke afvise nye oplysninger står det på ombudsmandens hjemmeside den 06-10-2015. Du kan hente det som pdf fil her Status i ombudsmandens undersøgelse af Læs mere...
 • Snydet for pension: Lærere, sygeplejersker og politibetjente sparer forgæves Se her, om du er blandt den million danskere, der risikerer slet ikke at få noget ud af de Læs mere...
 • Lavere arbejdstid og bedre fordeling af arbejdet peger i realiteten mod fremtiden. Det udgør et vigtigt brud med den onde cirkel af arbejdsetik, forbrugsmoral og vækstpolitik, der på kryds og tværs kendetegner vores Læs mere...
 • Ankestyrelsen genoptager nu nogle sager vedrørende integrationsydelse til danske statsborgere som er vendt tilbage til Danmark efter, at have opholdt sig i andet EU-land Ankestyrelsen genoptager selv sagerne og de giver borgerne direkte besked om afgørelsen. Det er ud fra selve fortolkningen om den enkelte er arbejdstager ved hjemkomsten og om tilknytningen til Danmark Sagen tages op på baggrund af at folketingets retsopfattelse og derfor skal ankestyrelsen se om de kommer med samme retsopfattelse som folketinget og gør de det, så vil der være nogle borgere som kan få kontanthjælp i stedet for integrationsydelse Læs det hele på ankestyrelsens hjemmeside Læs mere...

Ydelser

 • Man snakker om der skal flere ud på arbejdsmarkedet. Man snakker rigtigt meget om uddannelse er vejen frem til job Sjovt nok strammer man reglerne for optagelse på alle vores undervisningssteder, det giver flere ufaglærte Politikkerne og fagbevægelsen snakker om 2020-2030 og Læs mere...