• Hvordan og hvad skete der i 2019 Behandl os ordentligt siger: Behandl os ordentligtfølger stadig godt med og foreningens berettigelse er stadig for ikke sige mere berettiget end nogen sinde pga. alle de fejl der sker i kommunerne, når borgerne får deres sag behandlet. (Behandl os ordentligthavde/har det formål at få tingene bedre så vi kan nedlægge foreningen men må sige det har været det totale modsatte der har vist sig) Borgerne oplever stadig større svigt selv om de har loven på deres side, så kampen med oplysning og støtte til borgerne fortsætter. Lyspunktet er at der i 2019 Læs mere...
  • KL anbefalede i 2014 kommunerne til at investere i spiserobotter til handicappede borgere. Da ingen andre lande ville købe, købte danske kommuner herefter 180 spiserobotter til 40.000 kr. stykket, i alt 7.2 mill… Enhver SOSU-hjæpers drøm, Læs mere...
  • Behandl os ordentligt siger: Det er ikke spor sjovt at lide af sygdomme man ikke kan se med det blotte øje Næsten alle mennesker kan ikke se en person er syg hvis ikke de ligger i en seng, sidder i kørestol eller går Læs mere...
  • Behandl os ordentligt siger: Oplysning: I forbindelse med pensionsforliget i november 2018 blev det aftalt, at der gradvist indføres en obligatorisk pensionsopsparing for personer uden pensionsindbetalinger. Der indbetales ikke til ATP, uden man Læs mere...
  • Behandl os ordentligt siger: Danmark har ikke været gode ved grønlænderne, vi har altid ville blande os i hvad Grønlænderne lavede og hvilke ting de vil og har gjort Noget af det første vi gjorde, var at ville ændre Læs mere...
  • Behandl os ordentligt tager rundt i landet i 2019 for at møde borgerne. Det gør vi fordi borgerne skal vide hvem det er som sidder bag skærmen og hjælper borgerne online dvs. pr. Læs mere...
  • Korte link Ankestyrelsens principafgørelse 82-19 Ser på hvornår man er uarbejdsdygtig og hvad en bred vurdering af. Der ses på timetal både for ansatte og Læs mere...

Hjaelp til Hjaelp

  • Behandl os ordentligt er Folkets Organisation Vi startede i 2010 på et møde på VUC i Skive. I dag er vi landsdækkende, hjælper alle udenfor arbejdsmarkedet og folk fra lavlønsgruppen. Det er Læs mere...
  • Er du socialt udsat eller er du misbruger eller måske hjemløs, så kan du måske få gratis tandbehandling af Tandrødderne i Ballerup, Parkvej 6, 1. sal, 2750 Ballerup, Læs mere...
  • Overtræder persondataloven Fra Behandl os ordentligt startede i 2010 og til dato er der et bevis på at inden for et område har hverken kommuner eller regioner ændret sig Læs mere...

Arkiv