• Vil du være sikker på at få sidste nyt, så bliv gratis medlem og få det månedlige nyhedsbrev. Denne hjemmeside opdateres løbende, men du kan ikke være sikker på det Læs mere...
 • Kan du skrive breve, så er det dig vi har brug for Behandl os ordentligt søger en frivillig som vil hjælpe os med at skrive breve Vi udformer tekstforslag til brevets indhold og du hjælper os med at skrive det rent og sætte det korrekt op Alt tekst indtales på diktafon eller bliver skrevet Læs mere...
 • Engang i 2017, så er det 10 år siden vi fik de lovpligtige handicapråd, men desværre har det vist ikke at være en fordel for de handicappede, da det hele er gået op i økonomi og dermed besparelser og ikke i fagligheden De frivillige som Læs mere...
 • Nu har Ankestyrelsen slået det fast at kommunen ikke kan afslå en tandlægebehandling med henvisning til vurderingen fra kommunens egen tandlægekonsulent Ankestyrelsens principafgørelse 106-15 om tandbehandling – nødvendig og Læs mere...
 • Husk det er tid at skifte læge hvis, din læge går ind for Funktionel lidelse, det kan få betydning for hvilken ydelse du kan modtage og skulle du kommer på arbejdsmarkedet igen, vil du ikke få erstatning ved en evt. arbejdsskade Protest: Læs mere...
 • Behandl os ordentligt og medicinsk cannabis? Behandl os ordentligt ved godt medicinsk cannabis ikke er lovligt og vi vil ikke gå ind for noget som er ulovligt Men lige Læs mere...
 • Det her og meget mere finder du på Behandl os ordentligt (BOO). Alt sammen for at hjælpe dig, så godt som muligt Hvis du sidder med et spørgsmål som du ikke finder svar på, så er du altid velkommen til at skrive og spørge os på e-mail: boo@behandlosordenligt.dk BOO udveksler sig hele tiden og der samles nyt ind som der løbende lægges ud på hjemmesiden Det finder du på Behandl os Læs mere...
 • Behandl os ordentligt er en af de meget få som har strammet reglerne endnu mere op i deres facebook grupper, Man må opslå alt når det går ind under det gruppen handler om, vi er seriøse derfor vil vi ikke have man blander alt i en pærevælling. Så udvander det gruppens formål. Vi vil ej heller have man tilsviner politiker, samt opslag med Læs mere...
 • I 2015 er der nogle som har modtaget fripladstilskud, og som har betalt for lidt af en eller anden grund, fået en efterregulering Nogle kommuner er begyndt at inddrive beløbene og helt uden mulighed for en  afdragsaftale på beløbet, men kommunerne må ikke inddrive denne efterregulering, da det er op til Udbetaling Danmark ifølge Læs mere...
 • Jeg hører til gruppen gammel, født 1931, og det, jeg vil fortælle om, føltes både uværdigt og ydmygende Siden den nye regering blev dannet, har der været talt og skrevet meget om ældre og gamle mennesker, mest om pasning, pleje og værdighedsmilliard Læs Læs mere...

Psykiatrien

 • Vi har lavet denne folder, fordi at der er rigtig mange, der cutter sig i dag, og det er et stort problem for dem, der skader sig selv, at de fagpersoner, som skal tage sig af skaden, når den er sket, ikke forstår, hvad Læs mere...
Stemmehører netværk
Nykøbing Mors Bibliotek
 • Arbejdstiden nedsættelse, giver flere job I 1919 lød det 8 timers arbejde, 8 timers fritid og 8 timers hvile der skulle være mere frihed over eget liv I 1966 var arbejdstiden 45 timer, det har vi så fået os kæmpet frem til efter mange seje kampe, at arbejdstiden er forkortet til de nuværende 37 timer I lang tid har det været Behandl os ordentligt mærkesag med Læs mere...
 • Hvert tredje borger med hjerneskade får forkert sagsbehandling 35 pct. af borgere med kompleks erhvervet hjerneskade får ikke den rigtige sagsbehandling. Tallene er alarmerende og bør føre til politisk handling, mener Læs mere...
 • Myndigheder må ikke afvise nye oplysninger står det på ombudsmandens hjemmeside den 06-10-2015. Du kan hente det som pdf fil her Status i ombudsmandens undersøgelse af Læs mere...
 • Snydet for pension: Lærere, sygeplejersker og politibetjente sparer forgæves Se her, om du er blandt den million danskere, der risikerer slet ikke at få noget ud af de Læs mere...
 • Lavere arbejdstid og bedre fordeling af arbejdet peger i realiteten mod fremtiden. Det udgør et vigtigt brud med den onde cirkel af arbejdsetik, forbrugsmoral og vækstpolitik, der på kryds og tværs kendetegner vores Læs mere...
 • Ankestyrelsen genoptager nu nogle sager vedrørende integrationsydelse til danske statsborgere som er vendt tilbage til Danmark efter, at have opholdt sig i andet EU-land Ankestyrelsen genoptager selv sagerne og de giver borgerne direkte besked om afgørelsen. Det er ud fra selve fortolkningen om den enkelte er arbejdstager ved hjemkomsten og om tilknytningen til Danmark Sagen tages op på baggrund af at folketingets retsopfattelse og derfor skal ankestyrelsen se om de kommer med samme retsopfattelse som folketinget og gør de det, så vil der være nogle borgere som kan få kontanthjælp i stedet for integrationsydelse Læs det hele på ankestyrelsens hjemmeside Læs mere...

Ydelser

 • Man snakker om der skal flere ud på arbejdsmarkedet. Man snakker rigtigt meget om uddannelse er vejen frem til job Sjovt nok strammer man reglerne for optagelse på alle vores undervisningssteder, det giver flere ufaglærte Politikkerne og fagbevægelsen snakker om 2020-2030 og Læs mere...